Al tijden proberen allerlei partijen grote ondernemingen te bewegen hun inkomende facturen sneller te voldoen. Er zijn bedrijven die een betalingstermijn hanteren van 90 dagen (3 maanden!). Inmiddels is er een wetsvoorstel in de maak die het grootbedrijf verplicht een betalingstermijn te hanteren van 30 dagen.

In de tussentijd is er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een meldpunt in het leven geroepen om de komende tijd inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grote bedrijven. Heb jij een opdrachtgever die zich niet aan de betaaltermijn houdt? Je kunt via deze link anoniem een melding doen.

https://buff.ly/3rb6DjV

En dan zou het mooi zijn als de overheid zich zelf ook eens aan die 30 dagen gaat houden, want dat is ook heel vaak niet het geval.