Swart Belastingadvies

Privacy statement

Swart Belastingadvies, gevestigd aan het Stichts End 92, 1244 PR Ankeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de website www.swartbelastingadvies.nl. Swart Belastingadvies behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u dan ook de inhoud van het privacy statement regelmatig te checken op wijzigingen. Deze versie van het privacy statement is van 5 september 2018.

 

Bent u cliënt van Swart Belastingadvies en wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op.

 

Contactgegevens:

Swart Belastingadvies
De Boomgaard 9-1a
1243 HV ‘s-Graveland
035 – 77 24 879

06 – 144 71 293

Joke Swart RB is de Functionaris Gegevensbescherming van Swart Belastingadvies.
Zij is te bereiken via joke@swartbelastingadvies.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

www.swartbelastingadvies.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joke@swartbelastingadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Swart Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens, nadat u deze bij ons hebt achtergelaten via het contactformulier op de site of door direct contact met ons op te nemen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u hierom verzoekt via het contactformulier
– Om u in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over onze diensten

– Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u per post informatie of reclame toe te sturen (niet van derden)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Swart Belastingadvies geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. We bedoelen hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swart Belastingadvies) bij betrokken is.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Swart Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens die u achter laat via onze website niet langer dan 12 maanden. Als u van de diensten van Swart Belastingadvies gebruik gaat maken, zullen wij meer informatie verzamelen en gaan andere termijnen gelden. Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Swart Belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Swart Belastingadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Swart Belastingadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swart Belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken de  persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joke@swartbelastingadvies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Swart Belastingadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Swart Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via joke@swartbelastingadvies.nl.

Swart Belastingadvies

Contactgegevens

Swart Belastingadvies

De Boomgaard 9-1a
1243 HV ‘s-Graveland
06-144 71 293 / 035-77 24 87
joke@swartbelastingadvies.nl

Swart Belastingadvies

Swart Belastingadvies