Swart Belastingadvies

Salarisadministratie

Ik verwerk salarisadministraties voor 1 of meerdere medewerkers; ook als er een cao van toepassing is. Voor de inrichting en verwerking van de salarisadministratie is het mogelijk een aanpak op maat, op basis van een vaste prijs, af te spreken.

Voor je salarisadministratie kan ik bijvoorbeeld de volgende diensten verzorgen:

• Periodieke salarisverwerking, inclusief salarisstrook
• Aangiften voor loonheffingen
• Aangiften voor afdracht pensioenpremie
• Registratie vakantie- en ziekte-uren
• Aangiften voor afdracht bedrijfstak eigen regelingen (cao afhankelijk)

 

Uiteraard kan ik je ook advies geven over zaken die samenhangen met de salarisadministratie. Denk hierbij onder andere aan:

• Pro forma berekening loonkosten
• Begeleiding bij het vastleggen van een compleet personeelsdossier (conform wet- en regelgeving)
• Administratieve verplichtingen ten aanzien van de werkkostenregeling
• Arbo wetgeving
• Arbeidsrecht
• Toegestane vergoedingen en verstrekkingen aan personeel
• Pensioenregelingen en -wetgeving
• Bezwaar- en beroepsprocedures

Swart Belastingadvies

Contactgegevens

Swart Belastingadvies

De Boomgaard 9-1a
1243 HV ‘s-Graveland
06 – 144 71 293 / 035 – 77 24 879
joke@swartbelastingadvies.nl

Swart Belastingadvies

Swart Belastingadvies