De overheid heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om een aantal fiscale knelpunten die optreden door de corona-crisis te ondervangen. Het gaat om:

  1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling > verlaging naar rato van de omzetdaling
  2. Een versoepeling van het urencriterium > voor de periode 1 maart t/m 31 mei worden ondernemers geacht 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed
  3. Een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling > voor de eerste € 400.000 van de totale loonsom 3% (in plaats van 1,7%)
  4. De mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve > coronaverliezen uit 2020 in het resultaat 2019 van de bv meenemen
  5. Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap > van 2022 naar 2023, zodat er meer tijd is om af te lossen
  6. Het mogelijk maken van tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen, zonder verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning > een aflospauze van 6 maanden leidt niet tot verlies van recht op hypotheekrenteaftrek (mits een nieuwe annuïteit wordt afgesproken).

De wetgeving moet nog aangepast en beleidsbesluiten nog uitgebracht worden; details van de maatregelen kunnen dus nog wijzigen. Ik volg dit natuurlijk op de voet. Dus heb je informatie nodig of wil je gebruikmaken van 1 van de regelingen? Neem gerust contact met me op.