Regelmatig willen cliënten mij hun DigiD geven. Ik waardeer natuurlijk hun vertrouwen, maar druk ze altijd op het hart hun DigiD nooit uit handen te geven. Je DigiD is de sleutel tot je digitale identiteit. En met jouw DigiD kunnen mensen dus met jouw identiteit frauderen. Het is absoluut niet te vergelijken met zoiets als een klantenkaart waarmee bedrijven gegevens verzamelen, waarover mensen vaak zeggen ‘ik heb niets te verbergen’.

Het DigiD gaat namelijk veel verder. In verkeerde handen kan iemand een onjuiste aangifte inkomstenbelasting indienen en een grote teruggave aanvragen. Omdat hij met jouw DigiD ook het rekeningnummer voor teruggave kan wijzigen, merk jij hier niets van – tot het te laat is en de belastingdienst bij je aanklopt. Ook kan de fraudeur van alles over je te weten komen en met die gegevens bijvoorbeeld een lening of telefoonabonnement afsluiten.

Dus houd je DigiD geheim en voor jezelf! Ik (en andere dienstverleners) hebben hem niet nodig. Ikzelf werk met professionele aangiftesoftware, waarvoor geen DigiD noodzakelijk is. Zo nodig kun je de dienstverlener machtigen, bijvoorbeeld om jouw aangifte te doen – en dan kan hij/zij alleen dat!