Per 1 januari 2021 is het gebruikelijk loon verhoogd naar € 47.000. Dit komt neer op € 3.916,67 per maand. Als je geen vakantiegeld uitkeert. Dit bedrag moet je dus voor 2021 loon voor de loonheffing hebben. Dit is het totale fiscaal loon, dus ook de bijtelling privé gebruik auto valt hier onder.

Overigens is dit bedrag het minimum gebruikelijk loon. Het loon moet namelijk gelijk zijn aan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare functie en dan dus minimaal die € 47.000. Het kan dus zijn dat het gebruikelijk loon in jouw situatie hoger is dan die € 47.000.

Vorig jaar mocht het loon verlaagd worden als een onderneming een omzetdaling had als gevolg van de Corona-crisis. voor 2021 heb ik nog geen toezegging gezien dat dit ook voor 2021 geldt. Ik houd dit de komende tijd goed in de gaten en jullie op de hoogte.

Hulp nodig bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon? Ook daarbij kan ik ondersteunen, neem gerust contact met me op.