Het Europees Parlement heeft een paar weken geleden ingestemd met een verdere verruiming van de omzet-gerelateerde vrijstelling in de Omzetbelasting, die dan ook in de gehele Europese Unie zou moeten gaan gelden.

Als opvolger van de Kleine Ondernemersregeling kent Nederland sinds 1 januari 2020 een omzetgerelateerde vrijstelling in de btw, tot een bedrag van € 20.000 omzet. Door de recente goedkeuring wordt de omzetgrens van deze vrijstelling op termijn verhoogd naar € 85.000. Wordt grensoverschrijdend gewerkt, dan bedraagt de omzetgrens zelfs € 100.000. Als gevolg hiervan zullen minder ondernemers te maken krijgen met omzetbelasting en de daaraan verbonden verplichtingen. Of het dan mogelijk blijft ervoor te kiezen omzetbelastingplichtig te blijven – zoals nu bij de Kleine Ondernemersregeling mogelijk is – en wat de verdere voorwaarden zijn, moet nog duidelijk worden. Maar uiteraard volg ik deze ontwikkelingen op de voet. Naar verwachting zal de nieuwe regeling met ingang van 2024 gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Dus ik heb nog even. En ik houd je natuurlijk op de hoogte.