Het Ministerie van Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat voor ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 om de vrijstelling voor kleine ondernemers toe te passen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratie drempel). Ook zijn zij niet gebonden aan een minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling (KOR) van drie jaar of aan een wederopzegging.

Het komt er dus op neer dat je, wanneer je verwacht niet meer dan € 1.800 omzet per jaar te behalen, je niet hoeft te registreren als btw-plichtig om vervolgens de kleine ondernemersregeling aan te vragen.

Dit om de administratieve lasten te verminderen. Ga je met je omzet over die drempel heen dan moet je je wel registreren. En vanaf dat moment aan alle verplichtingen voldoen (administratie, aangifte e.d.). Maar kun je je dus nog wel aanmelden voor de kleine ondernemersregeling.

Maak je veel kosten? Dan kan het handig zijn je toch te registreren, je hebt dan tenslotte recht op aftrek van btw.

Wil je hier hulp bij, dan staat mijn deur voor je open.