Gebruik jij je vakantie om eens lekker op te ruimen? Denk je dan nog wel even aan de bewaartermijn van bepaalde gegevens? Hoe lang je stukken moet bewaren is afhankelijk van het soort informatie, namelijk:

– Financiële administratie, zowel de boekhouding als de facturen en bonnen > 7 jaar
– Onroerend goed > 10 jaar (maar laatst is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad over het aantonen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente (dat de hypotheek echt gebruikt was voor de woning) waarin de rechter stelde dat de bewijslast bij de belastingplichtige lag ondanks dat de 10 jaar allang verstreken was.
– Gegevens van de salarisadministratie, zoals loonbelastingverklaringen, kopieën ID bewijzen e.d. > 5 jaar nadat de dienstbetrekking is geëindigd.
– Gegevens van de salarisadministratie, zoals verslagen van beoordelingsgesprekken, getuigschriften e.d. > 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

Nou dan bewaar ik alles voor de zekerheid 10 jaar …. Dat mag dus niet, je moet de gegevens van werknemers wel echt na de genoemde termijnen vernietigen i.v.m. de AVG.