Fiscaal is het verschil tussen sponsoring en giften belangrijk, want er gelden andere regels. Een gift doe je uit vrijgevigheid, de ontvanger hoeft hiervoor (over het algemeen) geen tegenprestatie te leveren. Bij sponsoring is er wel een tegenprestatie, meestal een naamsvermelding. Je sponsort bijvoorbeeld je club door de shirts te betalen, maar wilt dan wel je naam op die shirts. Of je betaalt voor een reclamebord dat bij de vereniging komt te hangen. Kosten van sponsoring zijn aftrekbaar van je winst, omdat dit eigenlijk reclamekosten zijn. Giften zijn alleen aftrekbaar van de winst wanneer deze samenhangen met de bedrijfsactiviteiten, dus vanuit een zakelijk motief worden gedaan. Wanneer je als ondernemer een gift doet omdat je het doel een warm hart toedraagt, is het motief al gauw privé. Dan kun je de kosten (deels) aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting mits je aan de eisen voor aftrek voldoet (ANBI of sociaal cultureel, bepaalde drempels).