Verkoop je een bedrijfsmiddel met winst dan is dit in principe onderdeel van de winst en is hier inkomsten- of vennootschapsbelasting over verschuldigd, maar ben je van plan het bedrijfsmiddel te gaan vervangen en wil je de winst hiervoor gebruiken? Dan mag je de winst afboeken op de aankoopprijs van het vervangende bedrijfsmiddel en hoef je de winst dus niet tot je resultaat te rekenen. Je verlaagt hiermee wel het afschrijvingspotentieel. Heb je het bedrijfsmiddel aan het eind van het boekjaar nog niet aangeschaft? Dan kun je een reserve vormen ten grote van de gemaakte winst. Je moet dan wel op die balansdatum voornemens zijn het bedrijfsmiddel te vervangen. Overigens ben je niet verplicht de gerealiseerde winst van het nieuwe bedrijfsmiddel af te boeken, zeker wanneer er nog verrekenbare verliezen zijn is het handig de winst wel bij de verkoop tot het resultaat te rekenen. 

Aan deze regeling zitten wel wat voorwaarden verbonden, meer weten neem gerust contact met me op.