Uitstel belastingbetaling i.v.m. Corona loopt af.
Tot en met 30 september 2021 is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen. Uitstel wordt dan verleend tot uiterlijk 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 dien je dan weer op tijd te voldoen aan zijn belastingverplichtingen (voor nieuwe verplichtingen).

Terugbetaling van belastingschulden.
Alle belastingschulden waarvoor je tijdens de Corona crisis uitstel voor hebt gekregen, mag je aflossen in maximaal 60 maanden te beginnen op 1 oktober 2022. De toegang tot het terugbetalen van belastingschulden wordt daarbij verruimd. Alle belastingschulden waarvoor uitstel van betaling geldt, mogen in maximaal 60 maanden worden terugbetaald, ook als de ondernemer geen verlenging heeft aangevraagd. Uit een nieuw besluit noodmaatregelen Corona crisis zal moeten blijken welke belastingschulden in maximaal 60 maanden mogen worden terugbetaald. Er geldt wel de voorwaarde dat je vanaf 1 oktober 2021 steeds op tijd aangifte doet en op tijd betaalt.

Rente over belastingschulden.
Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt de invorderingsrente van 0% stapsgewijs verhoogd naar 4%. Dit heeft tot gevolg dat je invorderingsrente over de af te lossen belastingschulden gaat betalen. De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van dit jaar 0,01%. Per 1 januari 2022 bedraagt de rente 1%. Per 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de rente op 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 geldt weer het normale tarief van 4%. Hoewel je dus pas op 1 oktober 2022 hoeft te beginnen met aflossen is het aan te raden af te lossen zo gauw het kan, om rente te voorkomen.