Je kunt een in 2020 verwacht corona-gerelateerd verlies voor de vennootschapsbelasting al in 2019 meenemen. De voorwaarden hiervoor zijn, in het kort:

  1. Er is sprake van een verwacht corona-gerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte corona-gerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Aangifte over 2019 al ingediend? Je kunt een gecorrigeerde aangifte doen. Bel mij gerust voor advies!