Voor:

  • de btw-aangifte
  • de aangifte loonheffingen
  • de aangifte vennootschapsbelasting
  • het aanvragen en wijzigen van bepaalde douanevergunningen
  • het aanvragen van een Bindende tariefinlichting

heb je een eHerkenningsmiddel nodig. Hier zitten kosten aan verbonden. Er ontstond nogal wat ophef over deze kosten, zou het indienen van een wettelijk verplichte aangifte niet gratis moeten zijn? In eerste instantie vond de overheid van niet, maar er komt nu toch een compensatieregeling.

De planning is dat deze compensatie medio september kan worden aangevraagd, houd hiervoor de volgende website in de gaten:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-eherkenning