Heb je het ene jaar veel verdiend en het andere aanzienlijk minder, dan betaal je mogelijk te veel belasting. Het is dan verstandig gebruik te maken van de zogeheten middelingsregeling. Kort gezegd, komt deze regeling hier op neer: tel het inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op, deel dit bedrag door drie en bereken hierover de verschuldigde belasting. Is de verschuldigde belasting over de afgelopen drie jaar op grond van deze berekening lager dan je hebt betaald, dan is teruggaaf mogelijk – op voorwaarde dat het verschil groter is dan het drempelbedrag van € 545.