Wanneer personeel kosten maakt voor het bedrijf en vervolgens declareert is het van belang dat de facturen op naam van het bedrijf gesteld zijn, anders is er namelijk geen recht op aftrek van btw. Ik raad aan schriftelijke afspraken te maken met het personeel over het declareren van kosten. Waar moeten zij op letten en welke kosten zijn declarabel en voor welke bedragen. Je mag als werkgever niet zomaar alle kosten belastingvrij vergoeden. Buiten dat voorkomen schriftelijke afspraken discussies achteraf. Ik denk hierin graag met je mee.