Voor de wet gelden ziektedagen tijdens de vakantie als ziektedagen en deze dagen gaan dan niet van de verlofdagen af. De werknemer moet dan wel aan een aantal eisen voldoen.

Hij of zij moet zich zo snel mogelijk ziek melden, dus al tijdens de vakantie. De werkgever kan vragen om een doktersverklaring.
De werknemer moet contactgegevens doorgeven waar hij of zij bereikbaar is en moet ook bereikbaar blijven.

Als de vakantie voorbij is maar de werknemer kan zich wegens medische redenen niet terug naar huis begeven dan dient hij of zij hier bewijzen van te bewaren.

Bij thuiskomst moet de werknemer zo snel mogelijk weer contact opnemen en kun je hem of haar laten oproepen door de bedrijfsarts.