Per 1 januari 2020 is een laag en een hoog tarief ingevoerd voor de ww-premies van werknemers. Het hoge tarief geldt voor oproepcontracten en tijdelijke contracten. Het lage tarief geldt voor vaste contracten. Om te voorkomen dat werkgevers vaste contracten aangaan voor (zeer) weinig uren, om de werknemers vervolgens op te roepen voor meer uren – waardoor er dus eigenlijk sprake zou zijn van een oproepcontract en niet van een vast contract – wordt alsnog het hoge tarief gerekend wanneer een werknemer meer dan 30% van de contracturen extra gewerkt heeft. Even opletten dus! En goed bijhouden wat de contracturen zijn en hoeveel een werknemer al extra is ingezet.