Al enkele jaren is er sprake van het afschaffen van de aftrek van scholingskosten in de inkomstenbelasting. Dit plan is al verschillende keren uitgesteld, maar nu is het de bedoeling de scholingsaftrek per 1 januari 2022 af te schaffen.

Scholingsuitgaven zijn op dit moment dus nog aftrekbaar. Het gaat hier om uitgaven voor een gevolgde studie met het oog op het verwerven van inkomen. De studie moet gericht zijn op een financiële verbetering van de positie. Ook studie-uitgaven voor het op peil houden van reeds verworven kennis zijn aftrekbaar. Uitgaven voor een opleiding of studie die wordt gevolgd als hobby of uit persoonlijke interesse, komen niet in aanmerking als scholingsuitgaven. Ook uitgaven die in een ‘te ver verwijderd verband staan met het verwerven van inkomen uit werk en woning’ en de kosten van cursussen met een zeer algemeen karakter (rijbewijs, snellezen, etc.) komen niet als scholingsuitgaven in aanmerking. Voor de aftrekpost geldt een drempel van € 250 en een maximum van € 15.000 per jaar.

Ben je van plan een studie te gaan volgen die meerdere jaren duurt, houd dan rekening met de voorgenomen afschaffing van de aftrek per 1 januari 2022. Misschien is het mogelijk in 2021 het collegegeld voor 2022 vooruit te betalen.