Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Een van de wijzigingen in deze wet is dat er bij tijdelijke contracten, evenals bij oproepcontracten, een hogere WW-premie afgedragen moet worden.

Bij contracten voor onbepaalde tijd (niet op oproepbasis) is een lager tarief van toepassing, maar dan moet dit wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat hiervoor een nieuw contract is opgemaakt? Dan is een door beide partijen getekende bijlage (addendum) bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie.

Je hebt als werkgever tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan het zogenoemde schriftelijkheidvereiste.

Is een werknemer al jaren in dienst, maar is geen arbeidsovereenkomst aanwezig waarin staat dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is? Dan zou ik nu niet alsnog een volledige arbeidsovereenkomst gaan opstellen. Dit om te voorkomen dat discussie ontstaat over de inhoud, en afspraken worden vastgelegd die voor 1 van de partijen onvoordelig uitwerken. Een addendum volstaat en natuurlijk kan ik je hierin ondersteunen.