Mei is bij veel bedrijven de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Als gevolg van de corona-crisis kan dit voor de ondernemer financieel wel eens heel lastig zijn. Toch mag je als werkgever niet eenzijdig beslissen dat je dan het vakantiegeld maar niet uitbetaald. Je bent dit namelijk wettelijk verplicht. En de werknemer zou dit dan ook op kunnen eisen.

Wat kun je als werkgever dan wel doen? Ga met de medewerkers in gesprek en overleg of ze er mee akkoord gaan dat het vakantiegeld lager of gespreid uitbetaald wordt. Een goede werkgever informeert de werknemers dan ook over de mogelijke nadelige gevolgen bij faillissement of voor de WW-uitkering. Willen de werknemers niet meewerken, dan moet je de bestaande afspraken nakomen.