Mijn zoon is vorige week geslaagd voor zijn VWO diploma en heeft nu dus een hele lange vakantie. Voldoende tijd om wat extra te werken.

Neem jij zo’n student voor de vakantieperiode in dienst? Dan kun je zorgen dat hij of zij netto wat meer overhoudt (en zelf wat minder loonheffing betalen) door gebruik te maken van de studenten- en scholierenregeling. Bij het berekenen van de te betalen loonheffing wordt dan niet gekeken naar het maandloon (wat bij een maand veel werken best hoog kan zijn) maar naar het loon per kwartaal. In dat geval is er vaak geen of minder loonheffing af te dragen.

De voorwaarden voor de regeling zijn:
– ls de scholier of student op de eerste dag van het kwartaal recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten;
– als voor de scholier op de eerste dag van het kwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
– voor studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein als zij beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

De vakantiekracht moet dan wel het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) invullen en die moet jij als werkgever bij de loonadministratie bewaren (en aanleveren aan je loonadministrateur).

Wil je hier hulp bij, dan staat mijn deur voor je open.