Geef je je stille liefde vandaag een mooie bos bloemen? Hoe zit het met de aftrekbaarheid van bloemen?⠀

Stel je koopt als ondernemer een bos bloemen en zet die in je kantoor/praktijk, als representatieve aankleding. De kosten hiervan zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en ook de btw op deze bloemen is aftrekbaar.⠀

Maar wat als je als ondernemer bloemen koopt en cadeau geeft aan een relatie, bijvoorbeeld omdat zijn bedrijf 1 jaar bestaat? Ook deze kosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar dit valt onder representatiekosten en hiervoor geldt een aftrekbeperking. Deze bedraagt voor de inkomstenbelasting 20% en voor de vennootschapsbelasting 26,5% van de kosten.* De btw op dit geschenk is alleen aftrekbaar wanneer de ontvanger de btw ook had kunnen aftrekken als hij de bloemen zelf had gekocht, bijvoorbeeld om in zijn kantoor te zetten**, en de totale geschenken aan deze relatie in een jaar onder de € 227 blijven. Geef je je medewerker een bos bloemen voor een speciale gelegenheid? Als de factuurwaarde onder de € 25,- incl. btw en verzendkosten is, dan is deze onbelast te verstrekken aan de medewerker. De btw is een ander verhaal. Als je de btw aftrekt moet je aan het einde van het jaar beoordelen of je niet boven een bepaald maximum per medewerker per jaar bent uitgekomen (dit geldt voor alle bestedingen aan een medewerker).

Dus tja, houdt de belastingdienst van bloemen? De conclusie lijkt: soms wel en soms niet. Zijn de Valentijns bloemen aan je liefde aftrekbaar? We gaan ervan uit dat het een privé aangelegenheid is, dus niet aftrekbaar.

* Deze aftrekbeperking is € 4.500 (of in Vpb 0,4% van de loonsom), maar op aanvraag kunnen de hier genoemde percentages worden gehanteerd. Het toepassen van deze percentages is over het algemeen voordeliger, vandaar dat ik ze hier benoem.⠀

** Dus überhaupt btw-ondernemer is.