Per 1 januari 2021 gaat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) omhoog van 26,25% naar 26,90%. Ben je dus als aandeelhouder van plan dividend uit te keren naar privé dan is het handig dit voor 31 december 2020 te doen. Het besluit tot uitkeren dividend moet voor of op 31 december 2020 genomen zijn. Daadwerkelijk aangeven en betalen van de dividendbelasting moet binnen een maand na het dividendbesluit. En denk er ook aan dat het misschien handig is je voorlopige aanslag 2020 aan te passen.