Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Stel dat je in 2020 verlies hebt geleden, dan kun je dit verlies verrekenen met winsten van 3 voorgaande jaren. Met het oudste jaar wordt dan als eerst verrekend. Je hebt dan mogelijk recht op een teruggave van (een deel) van de in dat jaar betaalde belasting.
Heb je de aangifte ingediend, dan kun je de belastingdienst verzoeken voorlopige verliesverrekening toe te passen, zij nemen dan vast 80% van het verlies in aanmerking.