In mijn cliëntenbestand zitten heel wat vrijgevige types, die vaak al jarenlang giften doen aan hun favoriete goede doel(en). In veel gevallen wordt er maandelijks een bedrag afgeschreven. Wanneer het goede doel geregistreerd is als ANBI (algemeen nut beogende instelling) is deze gift aftrekbaar van het inkomen voor de berekening van de inkomstenbelasting. Maar… hierbij geldt wel een drempel.

Deze drempel is een percentage van het inkomen en loopt daarom snel op. Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 30.000 (belastbaar inkomen) is deze drempel € 300. Dus stel dat je in één jaar totaal € 450 schenkt, dan is maar € 150 aftrekbaar en levert dit een besparing op van ‘slechts’ € 61 (die je minder aan belasting betaalt).

Echter, sluit je een overeenkomst met jouw favoriete goede doel, waarin je afspreekt dat je de komende jaren (en minimaal 5 jaar) in elk geval jaarlijks een schenking van een gelijk bedrag zult doen, dan geldt er voor de giftenaftrek geen drempel. De in het voorbeeld geschonken € 450 is dus volledig aftrekbaar en levert ineens een belastingbesparing op van € 188. Dit jaarlijks gelijke schenkingsbedrag mag je overigens gewoon in (maandelijkse) termijnen schenken.

Veel ANBI’s, maar ook de belastingdienst, hebben voor dergelijke overeenkomsten inmiddels een standaardformulier op hun website staan, dat je kunt downloaden, invullen en aan de ANBI sturen. Zij zullen dit ook ondertekenen en naar je terugsturen. Als je dit helemaal rond hebt, moet je dit wel even doorgeven aan je belastingadviseur, zodat zij de gift op de juiste manier kan verwerken in je aangifte. En als je zelf je aangifte doet, zet de gift dan in het vakje periodieke giften.

Let op!
Dit advies is geschreven op 20 september 2018. Op dat moment waren er geen plannen bekend om de giftenaftrek af te schaffen of te verminderen (wel om het te vereenvoudigen, maar per wanneer…?). Wanneer je een verplichting aangaat voor minimaal 5 jaar dan kan er in die tijd wat wijzigen in de wetgeving, waardoor het fiscale voordeel wellicht minder wordt of vervalt. Hier dien je dus wel rekening mee te houden.

Verder heb ik er – voor de leesbaarheid – voor gekozen geen verhandeling te houden over wat belastbaar inkomen is, hoe het zit met fiscaal partners, wat het maximum is voor de giftenaftrek bij niet-periodieke giften, enz. Wil je precies weten hoe het in jouw situatie uitpakt, wat je aftrek nu is en wat je precies kunt besparen, dan kun je natuurlijk altijd even contact met me opnemen.

Checken of jouw favoriete goede doel een ANBI is? Kijk op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Het standaardformulier voor periodieke giften van de belastingdienst:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

#besparen #slimschenken #ANBI #vrijgevigtype #advies