Ik krijg vaak de vraag of je gewoon aangifte omzetbelasting moet doen, ook als je de laatste tijd geen/nauwelijks omzet hebt gehad en je de belasting misschien niet kunt betalen. 

Inderdaad, je moet gewoon aangifte doen voor 30 april! Als je dan vervolgens niet op tijd betaalt, ontvang je (na een week of drie) een naheffingsaanslag. Voor deze naheffingsaanslag kun je schriftelijk uitstel van betaling vragen. Stuur een brief aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vermeld in je brief het kenmerk van de naheffingsaanslag en dat je niet kunt betalen in verband met de Corona-crisis. Je krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Via de site van mijn beroepsvereniging vind je eventueel een voorbeeld brief: https://www.rb.nl/coronavirus

Heb je een BV? Doe dan een melding betalingsonmacht. Dit kan via het formulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies Hiermee voorkom je dat je als bestuurder van de BV persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
Overigens geldt ook voor de loonheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting: Doe op tijd aangifte! Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting kun je wel uitstel vragen voor het doen van aangifte.