Per 1 januari 2019 is de monumentenaftrek afgeschaft. Voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie is hier een woonhuissubsidie voor in de plaats gekomen. Om hiervoor in aanmerking tot komen, moet je de woonhuissubsidie voor 30 april 2020 aanvragen, over kosten gemaakt in 2019. Je vraagt de subsidie digitaal aan met je DigiD.

Voor monumenten zonder woonhuisfunctie is er een aparte regeling.

Meer informatie? Zie https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

Bron foto: https://www.monumentenbezit.nl/monumenten/trompenburgh-s-graveland/